- Det er bra å få trene med de beste i verden

foto