"Spreke damer og oppegående kara" i Frisklivs-gjengen/ LHL Hitra på topp-tur til Mørkdalstua i strålende maivær!

Birgitte ?, Astrid Ødegård, Rune Lysø, Einar Sveen, Ole Bjørnar Risnes, Jorun Aune, Marit Loeng, Inga Heggvik, Mary Olufsen, Hjalmar Grøntvedt (foto).