Et fotballanlegg i full størrelse under tak, med garderober, kjøkken/kafeteria, klatrehall, 250 kvadratmeter sosiale rom og med muligheter for å gjennomføre større messer, treningsleire og konserter, er det mest offensive forslaget fra arbeidsgruppa som torsdag kveld la fram sine planer for fotballhall på Golan.Dette forslaget er grovskissert til en kostnad på rundt 55 millioner kroner.

Etter det lokalavisa Hitra-Frøya kjenner til, er det allerede kommet sterke signaler fra næringslivet om at man er villig til å bla opp de store pengene for å få realisert prosjektet. Sammen med tippemidler, dugnadinnsats og kommunale bidrag skal dette finansiere en fotballhall, planlagt bygget ved siden av dagens gressbane på Golan på Sistranda.

Fristes av det største alternativet

Arbeidsgruppa som har jobbet fram de ulike modellene, presenterte torsdag kveld sine tanker og modeller. Selv om gruppa ikke anbefalte det ene forslaget framfor det andre, er det liten tvil om at flertallet i fotball-miljøet fristes av å bygge en hall i full bane-størrelse (såkalt 11-er). Dette blir mest fleksibelt både for den lokale idretten, men også for muligheten til å tiltrekke seg lag fra øvrige Midt-Norge til for eksempel treningsleirer, ble det framholdt i møtet.

Fotballhall-gruppa la fram skisser for både 7-erhall, 9-erhall og 11-erhall. Alle er alternativene tenkt noe parallellforskjøvet langs dagens bane bak rådhuset og skolene på Sistranda. Ifølge prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik skal grunneieren være positiv til å ta i bruk området til dette formålet, selv om forandlingene ikke er landet.

Det er heller ikke spørsmålet om finansiering.

- Vi må ut til næringslivet nå straks, antakelig må vi ha gjennomført en runde innen påske, sa Fredagsvik til forsamlinga i kulturhuset.

I et folkehelseperspektiv

Ken Schønningsen, som leder arbeidsgruppa for fotballhall, la fram en detaljert mulighetsstudie for Golan-området.

- Vi skal byge en funksjonell hall, den skal ha god kvalitet og følge norsk standard, og ha kort byggetid. Vi har sett på størrelse, hvem som skal kunne bruke den og hvordan den kan finansieres, sa Schønningsen. Da han skulle begrunne for behovet, viste han blant annet til funn i folkehelse-statistikk, som sier at innbyggere i vårt område har høyere grad av overvekt enn snittet i Norge og fylket.

- Vi ser at vi har en utfordring i denne regionen når det gjelder aktivitet, med høy grad av fedme. Vi tror at en hall vil være med å bidra i positiv retning med å få flere inn i et miljø for å trene, enten det er profesjonelt eller hobby, sier Schønningsen.

120 x 80 meter lang og 22 meter høy

Det største alternativet, en 11-erhall, er hele 120 x 80 meter lang og 22 meter høy, og vil følgelig ruve betydelig i landskapet. Det er en av grunnene til at gruppa foreslår å bygge hallen ved siden av dagens bane (lenger unna bebyggelsen), og ikke oppå.

- Vi har sett på hvordan dette miljømessig kan påvirke bosettinga i området og fant ut at plasseringa bør ligge litt forskyvd i forhold til dagens bane, sier Schønningsen.

Kostnadene

Gruppa har sett på lignende hall-prosjekter rundt om i Midt-Norge. Noe avhengig av hvilke fasiliteter man putter inn i Golan-hallen, er en grov kostnadskalkyle at en 7-er vil koste 15-25 millioner kroner, en 9-er vil koste 20-30 millioner kroner og en fullstørrelse (11-er) vil koste 35-50 millioner kroner.

Velger man det største alternativet med med flest fasitliteter, som garderober, 250 kvadratmeter sosiale rom samt klatrehall, vil prisen inkludert grunnarbeid, tomtekjøp og parkeringsplasser bli rundt 55 millioner kroner, tror arbeidsgruppa. Inkludert i dette er også penger til å legge kunstgress på hele eller deler av dagens gressmatte på Golan.

- Det er mulig å få både billigere og dyrere. Så er det sånn at det er mer tippemidler å hente i et 11er-prosjekt enn i et 7-er. Signalene vi får er at flere andre kommuner tenker likt som oss nå. Samtidig vil det ikke bli gitt midler til så mange haller i Midt-Norge. Toget har begynt å rulle, så vi må hoppe på nå når vi har mulighet, sa Schønningsen. Og la til:

- Men uansett hva vi velger, vil vi få en rivende utvikling i det vi gjør. Det blir en helt annen kvalitet på treningene enn å stå på Nabeita sørvest kuling.

Spørsmål fra salen

Salmar-direktør Leif Inge Nordhammer var en av flere som stilte spørsmål fra salen.

- Er det uaktuelt å plassere hallen over banen som står i dag? Med hallen, kunstgress på Golan og Nabeita, vil vi ha tre kunstgressbaner i en radius på fem kilometer, sa Nordhammer.

- Vi ønsker å bevare en plass der ungene kan drive uorganisert idrett uten å måtte be om nøkkel til hallen. Hvis vi tar Golan til hall, har de bare ballbingen igjen til den slags. Det spørs om det er rett, svarte Schønningsen.

- Den andre grunnen er at da vil hallen komme veldig nær bebyggelsen, la Maciej Karpinski til. Han er leder i styringsgruppa, som koordinerer alle delene av prosjektet Helhetlig idrettspark.

- Har arbeidsgruppa tatt stilling til modell, ble det spurt fra salen.

- Vi som gruppe har ikke tatt stilling, det er det politisk miljø som skal gjøre. Men spør du om min personlige mening... RBK kommer ikke ut hit for å spille i en 7erhall, for å si det slik, sa gruppeleder Schønningsen.

Stig Halvorsen fra Frøya FK sa at klubben har styrevedtak på at hvis pengene finnes, vil klubben helt klart foretrekke en 11-erhall .

Poltikerne har bedt alle arbeidsgruppene om å legge fram sine prosjekter til politisk behandling i april.