Sportskytterne fra Hitra gjør det skarpt på Guernsey