NMK Frøya er klare for neste byggetrinn av motorsportsenteret ved Frøya flyplass. Nå er det klubbhus som står for tur, og klubben med hele 180 medlemmer håper de kan være i gang med byggingen i løpet av sommeren.

Søknaden om spillemidler er godkjent i fylket, og nå håper de at Frøya kommunestyre forskotterer de 1,5 millionene det er søkt om.

- Den skal ligge klar til behandling i kommunen. Vedtar de forskotteringa i vår, så skal vi være i gang med bygging i løpet av sesongen, sier leder i NMK Frøya, Stig Tore Sørli.

Ved siden av tippemidler på 1,5 millioner, har klubben tilsagt om hele  1,5 millioner i støtte fra næringslivet. I tillegg betegner klubben selv å stå for to millioner av totalkostnaden på fem millioner kroner.

- Det meste av dette blir dugnadsinnsats. Men det skal vi klare. Nesten alt vi har fått til her så langt, er bygget på dugnad, sier styremedlem Tom Arild Omdal.

Klubbhuset blir på totalt 640 kvadrat fordelt på to etasjer. I førsteetasjen skal det bli verksted pluss sanitæranlegg. I andre blir det kantine og møterom. Fra kantina blir det panoramautsikt over motorsportanlegget, og dermed mulighet til å følge konkurransene derfra.

Motorsportklubben ser for seg at et klubbhus kan åpne mange muligheter.

- Vi vil ha mekkekvelder og andre sosiale kvelder. Vi tror det kan bli et sted å være for ungdommene. Det er ikke alle som driver fotball, håndball eller turn, sier Stig Tore Sørli.