Hitra sportsskyttere består av flere grupper, deriblant ei barnegruppe som har holdt på ganske lenge, men som det planlegges skal komme bedre i gang med faste ukentlige treninger.

Det krever litt av foreldrene i startfasen når barn meldes opp i barnegruppen vår, hvorpå de må delta på et infomøte i forkant og etter det må de bli med på de første treningene for å støtte egne barn underveis, denne gruppen drives i stor grad av barnas egne foreldre kan en si. Ved overgang til ungdomsgruppen som skyter 22LR må det gjennomføres et sikkerhetskurs på tre kvelder (over tre uker) før oppstart og at de kommer i gang med selve skytingen.

Per nå er de ni stykker i barnegruppa, som trener aktiv skyting ukentlig. Dette er en aktivitet som krever både tålmodighet, ro, konsentrasjon og god disiplin, med andre ord er dette en fin aktivitet å få roet ned med på slutten av uken når de har oppsatt banetid.

Det skytes da med profesjonelle luftvåpen som har en kostnad på 30.000 kroner per stykk og innehar stor presisjon. Både mestringsglede og progresjonen har vært stor siden oppstarten i november.

Barna i skyttergruppa er fra åtte år og opp til tolv-tretten år. Derfra går de gjerne gradvis inn i ungdomsgruppa og kan starte å skyte med finpistol.

Det er et veldig stort og voksende skyttermiljø på Hitra nå, og da spesielt i det yngre miljøet. Det er fortiden full kalender hele uken, hvor både barn, ungdom, nybegynnere, dame, senior, regulære skyttere og bueskyttere har fått oppsatt banetid. Vi er i dag så heldige at vi har et godt og stort skyttermiljø her ute, hvor vi nå har venteliste på de fleste av gruppene.

Egentlig har vi en stor nok barnegruppe akkurat nå, men det blir noen som snart skal gå over til ungdomsgruppa så da fyller vi på med nye barn fra ventelisten vår. Barna går gradene opp suksessivt fra å sitte med støtte til de håndterer våpenet stående uten anlegg.