Det planlaget Hitraløpet i begynnelsen av april måtte avlyses på grunn av mye snø og is i løypene. Nå er ny dato satt til

lørdag 12. mai, og da blir det god anledning til å røre litt på seg, enten man vi gå eller løpe den 6 km lange løypa.

Mange bedrifter bruker Hitraløpoet som motivasjon for å få sine ansatte i bevegelse.

En av disse er Vitus Apotek i Fillan.

- Vi støtter Hitraløpet 2018,og oppfordrer Apotek 1 Frøya om å gjøre det samme, sier de ansatte ved Vitus apotek Hitra.

SKal din bedrift delta? Send et bilde til post@hitra-froya, og utfordre gjerne andre lag og bedrifter.