De fleste kom kjørende, en kom løpende og en annen kom sjøveien for å delta i ”Frøya over”