Sistrandsfjæra har allerede blitt et populært utgangspunkt for kiter-miljøet i øyregionen. En egen undergruppe for Helhetlig idrettspark har jobba med tilrettelegging for sjø- og vannsport.

Frøya kommune har allerede kjøpt et naust med tanke om å skaffe en base for sjøsportmiljøet. I forslaget fra arbeidsgruppa har innredning av naustet til lager/ klubblokale førsteprioritet.

Videre vil man etablere garderober/ dusjer i Frøya videregående nye naust. Det siste tiltaket som foreslås er rydding av fjæra.

Totalt har tiltakene fått en prislapp på 1,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår at kommunens bidrag blir på 400.000 kroner, penger som tas fra vederlaget kommunen har fått for grønne oppdrettskonsesjoner.

Videre legges det opp til at Frøya videregående bidrar med utstyr til 200.000 kroner, at man får inn 300.000 kroner i spillemidler og 600.000 støtte fra næringslivet, og at det utføres dugnadsarbeid verdt 100.000 kroner.