- Det er ikke ett rom på Frøya med mer energi enn her