Idrettsparken åpner igjen - men med klare begrensninger