Plan om samarbeid med topplag: – Dette er bare starten