- Jeg synes det er dårlig gjort. De må ha visst om dette lenge.