Gjennom prosjektet Sjakk5eren har mellomtrinnet på både Dyrøy oppvekstsenter og  Knarrlagsund oppvekstsenter fått besøk av en lokal sjakkinstruktør fra Frøya Sjakklubb Barn og Ungdom. Besøkene tok sted den 22. januar hos Dyrøy oppvekstsenter, 1. februar på Knarrlagsund oppvekstsenter.

Nå har de også muligheten til å delta på distriktmesterskap og senere fylkesmesterskap i Trøndelag.

Sjakk5eren er et program som er helt gratis å være med på, og baserer seg på den svenske Schack4an som ble startet i 1979. I år ble dette lansert i Trøndelag av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

Å være med på Sjakk5eren gir mer enn bare mulighet til å være med i turneringer. Alle skolene som melder seg på får besøk av en lokal sjakkinstruktør som informerer om programmet og lærer klassene grunnlaget i sjakk. I utgangspunktet er det bare femteklassinger, men der klassene er små er det mulig at flere trinn er med på undervisningen. Klassen får litt utstyr som sjakkbrett, brikker, bok, og andre hjelpemidler for å lære sjakk. Etter besøket har de veldig godt utgangspunkt for å spille sjakk videre, både med tanke på utstyr og engasjement. Så blir det opp til dem å avgjøre om de ønsker å være med på distriktmesterskap som spilles forskjellige steder i Trøndelag i februar/mars og distriktmesterskap i Trondheim den 14.april.

Det har Dyrøy oppvekstsenter og  Knarrlagsund oppvekstsenter en mulighet til. Under besøkene har de nemlig vist at det å konsentrere seg og tenke er noe de er veldige gode på. De har vært flinke til å både ta til seg reglene for spillet, og stille viktige spørsmål.

Både lærerne og elevene viste mye innsats, og sa at sjakk er noe de vil spille mye av i fremtiden i forskjellige fag, til og med i gymtimene. Sjakk er heller ikke bare for å sitte og tenke fikk de opplevd. Da en instruktør fra Frøya Sjakklubb var på besøk fikk de nemlig muligheten til å spille både basketsjakk og simultan som de så ut til å like veldig mye. Det var morsomt og hyggelig både for skolen og instruktøren.

På slutten av besøkene var det et spørsmål instruktøren stilte, og det var:

Vil dere fortsette med sjakk?

Ja!-Var det alle som svarte i kor.

Sjakk er en inkluderende aktivitet som hjelper på flere felt innenfor skolen, men er også noe for nesten alle. Hvis noen ikke liker å sitte lenge i ro kan de spille basketsjakk hvor det er både mye kasting og løping. Er det noen som liker å samarbeide kan de finne seg godt i pratelagsjakk eller hånd og hjerne som begge spilles på lag. Sjakk er en sosial aktivitet som kan utøves på tvers av alder, fysikk, språk, kultur og kjønn. Og Sjakk5ern er moro, lærerikt og styrker klassesamholdet! Det er nemlig alle i klassen som spiller, og der flere er med der flere poeng kan klassen få.

Så hvis noen 5.klasser fortsatt ønsker å bli med så er det mulighet til det. Man kan melde seg på, på Sjakk5eren sine nettsider sjakk5ern.no/om/

Og for mer informasjon, kontakt enten Norges Sjakkforbund eller Frøya Sjakklubb Barn og Ungdom.

Ønsker du at klassen din skal styrke samholdet og få være med på noe nytt og lærerikt?

Meld klassen din på. Det er fortsatt mulighet til det.

Hilsen

Sjakk5eren på Hitra og Frøya​

Malgorzata Kopaczek-Styczen