Preben fra Dolmøya sikret flere hundre tusen og ble cuphelt

foto