Årets talent, jente, Hitra FK: Sara Eide

Juryens begrunnelse:

Årets talentpris for jenter går til en spiller som har bevist på trening og i kamp en innsats, spilleforståelse og teknikk som overgår mange på hennes alder. Hun er en spiller med smarte bevegelser, god ballkontroll og herlig teknikk. Spilleren viser en meget god avslutningsteknikk, og har så langt i sesongen bidratt med mange scoringer for de lagene hun spiller på.

Hun er en allsidig spiller som kan bekle alle de offensive rollene på et lag. Hun bidrar godt inn i spillergruppa, er positiv både i medgang og motgang. Spilleren tar fotballen og sin hobby alvorlig, er meget pliktoppfyllende på treningsfeltet og viser en treningsiver som overgår de fleste på hennes alder (trener med 2 lag her på Hitra, 1 på Frøya og 1 i Trondheim). Når hun er på trening, er hun alltid sulten på å lære mer/bli bedre og er lyttende og tar i mot råd fra trener på en flott måte.

I tillegg til å være en viktig brikke på sitt eget lag, har hun tross sin unge alder, også etablert seg godt på HFKs damelag inneværende sesong. Og trenerne på begge lag uttaler at dersom hun fortsetter å prestere samt utvikle seg videre, vil hun nå langt innenfor fotballen.