Øyrekka Folkehøgskole AS sendte nylig inn søknad om etablering av folkehøgskole på Mausund. Det var Mausund Idrettslag som var initiativtaker til etableringen av skolen som nå har en bredt sammensatt aksjonærgruppe blant privatpersoner, lag, organisasjoner og næringsliv i regionen. Mausund IL er også største aksjonær.

En folkehøyskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen. Det finnes rundt 80 folkehøyskoler, fordelt over hele landet. Folkehøyskolene utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.

Det er Utdanningsdirektoratet som behandler slike søknaden og gir sin innstilling til Kunnskapsdepartementet, som igjen treffer vedtak om eventuell oppstart av nye prosjekt.

Erfaringen tilsier at nåløyet er svært trangt. Eksempelvis kan nevnes at i perioden 1983-2009 ble det ifølge Norsk Folkehøgskolelag lagt ned 16 folkehøgskoler i Norge. I samme periode har kun fire fått ja til oppstart.

Situasjonssplan for Øyrekka Folkehøgskole. Illustrasjon: Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.

Stor interesse

- Vi får nå bare vente og se, men jeg håper selvfølgelig det kommer noen signaler etterhvert, sier Joar Johansen, styreleder i Øyrekka Folkehøgskole AS.

Han har selvsagt merket seg at det er stor interesse for prosjektet.

- Hver gang jeg er på Mausund, blir jeg møtt av folk som stiller spørsmål om hvordan det går. Det er tydelig at mange er opptatt av folkehøgskolen, forteller Johansen.

Og han forstår hvorfor.

- Om vi lykkes, vil etablering av folkehøgskole ha en enorm bedtydning for øyrekka med en rekke nye arbeidsplasser samt tilhørende ringvirkninger.

- Dette er et veldig bra prosjekt som jeg selvsagt støtter, sier Heidi Greni (Sp)

- Veldig bra prosjekt

Prosjektet har også blitt godt mottatt av trønderske rikspolitikere.

- Dette er et veldig bra prosjekt som jeg selvsagt støtter, sier Senterpartiets Heidi Greni.

- Som opposisjonspolitiker har jeg dessverre liten påvirkning på departementet, men jeg vil se hva jeg kan gjøre, legger hun til.

Må være helt unikt

Stortingskollega Torhild Aarbergsbotten (Høyre) roser også prosjektet.

- Jeg mener at prosjektet er flott og spenstig. De har laget en utrolig flott presentasjon av sitt konsept, som må være helt unikt i folkehøyskolesammenheng. De har klart å lage en bredde i studietilbud med utgangspunkt i hav og kyst, med vekt på naturressursene. Ressursene i hav og ved kysten vil bare bli enda viktigere fremover. Derfor er studietilbud som det legges opp til i dette prosjektet noe vi har behov for; ikke minst med tanke på det grønne skiftet og overgangen til mer bærekraftige næringer, mener Aarbergsbotten

Hun støtter søknaden helhjertet.

- Etter mitt skjønn må dette være en svært sterk søknad med høy kvalitet, og som jeg håper får positiv tilslutning.

Søknaden vil bli behandlet av departementet av byråkratiet, og ikke av politikerne.

- Men jeg kan love at jeg vil framsnakke prosjektet og søknaden, og særlig til de som jobber med kunnskap og utdanning, sier Torhild Aarbergsbotten (H).

- Noe av det viktigste er at vi må ta vare på den trønderske kystkompetansen, mener Sivert Bjørnstad (Frp)

- Dette må hele Trøndelag jobbe for

Sivert Bjørnstad (FrP) er enig i at prosjektet er veldig spennende.

- Jeg er mye på Mausund selv, og ser at dette er noe som helt klart kunne skapt mer helårlig liv og røre på øya.

Han støtter søknaden fullt og helt.

- Dette må hele Trøndelag jobbe felles for, det er mange gode grunner til det. Noe av det viktigste er at vi må ta vare på den trønderske kystkompetansen og kysthistorien. Da trenger vi fiskevær med folk og tilvekst, mener Bjørnstad.

Han lover å gjøre sitt for at Kunnskapsdepartementet blir kjent med prosjektet. Samtidig påpeker han at også Folkehøgskolerådet er et viktig organ å påvirke i dette arbeidet.

- Historien viser imidlertid at det kan ta noe tid fra en søknad blir sendt, til man får tillatelse. Så vi for se på dette som et litt lengre prosjekt, og ikke deppe for mye om man ikke får tilslag i første runde, mener stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP)

Slik ser man for seg Øyekka Folkehøgskole på Mausund. Tegning: Arkitektkontoret Odd Thommesen AS.