Styremøte i Hitra Turlag har bestemt hvilke turer som skal inn på Trondhjems Turistforenings turkalender for 2016. Disse er:

Søndag 7. feb: KOM DEG UT-dagen. Barmnesset, Barmanfjorden.

Søndag 17.april: Strømsveien over. Den gamle postveien. Straum.

Søndag 5.juni: Mørkdalstuva.

Søndag 28.august. Skumfossøra.Start i Gryta Kvenvær

Søndag 4.sept: KOM DEG UT-dagen. Aurn Aktivitetsplass. Fillan.

Spontanturer

- I tillegg legges det opp til spontanturer i periodene mellom. Der er Furulivatnet, Engelskmannsveien, Familiedag Sandvatnet Strøm, Inder Leberget og Storsandvatnet Forsnes på planen, opplyser Ola Rønningen i Hitra Turlag.