Etter hele 130.490 turer ble det i dag trukket 79 premievinnere i Frøyatrimmen