Som en av 18 idrettskretser stilte også Sør-Trøndelag idrettskrets seg i helga bak en resolusjon om støtte til et OL på Østlandet i 2022 (bare Troms sa nei). Men Hitra-ordfører Ole L. Haugen vil ikke være med på å gi søkerbyen sin støtte. I en epost til sine politiske kolleger rundt i fylket, klargjør han sitt syn, og ber kollegene henge seg på.

- Når det gjelder støtte til OL 2022 i Oslo, så er mitt standpunkt definitivt NEI! Håper flere har samme standpunkt, og vil stå på dette offisielt, skriver Haugen i eposten.

Han underbygger begrunnelsen med flere argumenter. Blant annet frykter Haugen at store investeringer i OL-anlegg på Østlandet vil gå på bekostning av investeringer i idrettsanlegg andre steder i landet.

- På bekostning av mer perifere områder

- Alle vi andre må finne oss å stå i den ordinære køen for statlig støtte til slike anlegg, altså idrettsanlegg. Investeringer i et OL-arrangement vil i svært stor grad dreie seg om infrastruktur, som i neste omgang betyr enda mer attraktivitet for bosetting og arbeid i området OL vil bli arrangert. Dette på bekostning av andre og mer perifere deler av landet, mener Haugen.

Hitra-ordføreren vektlegger også at han ikke vil bli koplet med de verdier den Internasjonale olympiske komite IOC) står for.

- IOC er en svært udemokratisk og lukket organisasjon, som ikke på noen måte er forenlig med de grunnverdier vi bør stå for. Dermed en ulogisk part å samarbeide med, en ulogisk part å la seg diktere av, skriver han.

- Tromsø er en langt bedre kandidat

Haugen mener Tromsø er en bedre kandidat:

- Mange av de som nå står på barrikadene for OL 2022 i Oslo, de var motstandere av Tromsøs OL-søknad, og der det ble brukt argumenter mot som nå egner seg som argumenter for. I den grad man skal vektlegge Norgesreklamen i en slik sak, så er det min oppfatning at Tromsø var (og er) en langt bedre kandidat enn Oslo, uttaler Haugen.