- Det er en fin, norsk tradisjon dette med å gå på tur