Sør-Trøndelag Idrettskrets består av 26 kommuner, alle disse har nå sin vinner av ildsjel-prisen klar. Juryen i Hitra idrettsråd peker på Hitra fotballklubb som årets idrettslige ildsjeler i Hitra.

Her er begrunnelsen fra Hitra idrettsråd:

"Hitra Fotballklubb er en meget godt organisert klubb med høy sportslig aktivitet. De har også høy aktivitet med tanke på dugnader og annet frivillig arbeid, noe som blant annet har resultert i bygging av Hitra Idrettspark som er et av Midt-Norges mest gjennomførte og flotte idrettsanlegg. Mange lag kommer av den grunn tilbake år etter år på treningssamlinger. Dette har også inspirert andre idrettslag i kommunen til å bygge anlegg av høy kvalitet.

For å kunne oppnå dette har de utviklet gode samarbeidsavtaler med lokalt næringsliv, andre idrettslag, kommune og fylkeskommune.

Klubben har hovedfokus på bredde, der flest mulig og lengst mulig er sentralt. I tillegg har de spiller- og talentutvikling som gir gode resultat regionalt og nasjonalt, og jentefotball er et satsningsområde. Et samarbeid med Rosenborg og Trondheims-Ørn gir Hitterungdom inspirasjon og muligheter.

De yter også utenfor det som er målgruppa for egen klubb med blant annet Tine fotballskole, Barnas fotballdag, Lerøy Cup, Fotball-SFO, åpent klubbhus. Alt dette for barn som er under aldersgruppene klubben selv organiserer aktivitet i.

De legger også til rette for at de øvrige klubbene får tilbud om trenerutdanning, og stiller som arrangørklubb der anlegg og lokaler settes til rådighet. I tillegg er de en lokal paraplyklubb som tar ansvar slik at nye spillere får en enklest mulig overgang fra grendaklubber til ungdomsfotball.

Alt dette gjør klubben til en verdig representant for Årets Ildsjel 2017, og det passer ekstra godt da klubben har 30-års jubileum i disse dager. "

Prisutdelingen sammen med de andre kommunenes ildsjel-vinnere vil foregå fredag 6.oktober på Radisson Blu Royal Garden i Trondheim. Deretter blir det festmiddag for ildsjelene på Scandic Nidelven.

- Hva er en Ildsjel? De som gjør den lille forskjellen og gjør det lille ekstra. De som ofte er pådrivere og aldri gir opp å få til ting. De som ofte er vanskelige å få takket på en ordentlig måte fordi de skyr rampelyset, forteller Sør-trøndelag idrettskrets.

Hvert idrettsråd rundt om i idrettskretsen peker ut sin kandidat . Kandidatene kan være enkeltpersoner, grupper, lag og andre varianter.