Petter-feber igjen: - Det er fantastisk her. Det er jo sånn bra trøkk i løypa