Det nye utstyret gir nye muligheter for golfsporten