Den lange snora som ble brukt til å markere åpniga av Frøya storhall, ble også flittig benyttet av de unge spillerne etter at de voksne hadde sagt sitt. Flere barnefotball-lag har brukt formiddagen til å spille en rekke kamper mot hverandre. Etter at den offisielle snorklippinga var over, ble snora brukt til vennskapelig tautrekking, der spillere fra idrettslagene Astor, Frøya, Hitra og Nabeita tok i et tak på hver side.