60 vakter skal passe på rittet - ber likevel om at folk tar ekstra hensyn