Kjersti får fornyet tillit: – Motiverer til videre innsats