- Jeg er opptatt av at ungene skal få muligheten til å prøve litt forskjellig