I 18 minutter var det stille før stormen. Men så begynte målene å renne inn