Da Frøya kommunestyre vedtok sitt budsjett for 2014, signaliserte de en satsing på idrettfasiliteter på Sistranda. Det ble bevilget 250.000 kroner til et forprosjekt for Golan (den gamle kommunale fotballbanen), samt at det skal utredes muligheter for en helhetlig idrettspark i tilknytning til idrettshallen og skolene.

Tirsdag skal formannskapet gi mandat til den arbeidsgruppa som skal jobbe med dette. I forslaget fra rådmannen tillegges idrettsrådet en helt sentral rolle.

- Dette har høy prioritet hos oss, sier Oddgeir Storø, leder i Frøya idrettsråd.

Han forteller at idrettsrådet allerede har satt ned en egen gruppe som skal arbeide med dette. Hvis forslaget til mandat blir vedtatt av politikerne, vil denne gruppa blant annet få ansvaret for å trekke inn og involvere hele idrettsmiljøet, skolene, arbeidsinnvandrermiljøet og private aktører.

Oddgeir Storø forteller at hele idrettsmiljøet er opptatt av at noe må skje.

- Idrettshallen er sprengt. Som trener i turngruppa ser jeg behovet for at vi må få til en basishall. Og vi må få til noe som letter forholdene til alle idrettene. Behovet er akutt, og jeg håper vi får til noe bra, og at vi får det til fort, sier Oddgeir Storø i idrettrådet.