6,2 millioner til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg på Frøya og Hitra