Mener det er viktige grunner til at Hitra og Frøyas dårlige veier må bli prioritert

Trafikk

- Vi behøver en kraftig opprusting av fylkesveiene i Trøndelag, ikke minst ferdselsårene ut til Hitra og Frøya som har mye næringstransport, sier fylkestingspolitikerne Lill Harriet Sandaune (FrP) og Pål Sæther Eiden (H) i en felles uttalelse om at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil bruke mer penger på fylkesveier i Trøndelag.

Vårløsninga ga svært humpete og dårlige veier rundt om i fylket, og ikke minst her ute ved kysten, hvor asfalten på flere veistrekninger har sprukket eller praktisk talt også gått i oppløsning.

- Fylkesveiene har lidd under dårlig vedlikehold og manglende politiske prioriteringer i mange år, mener Sandaune og Eiden.


 

- Hitra og Frøya er Trøndelags matfat og det skapes verdier i milliardklassen der. Da må fylkeskommunen som veieier kjenne sitt ansvar og sørge for at det er god standard på veiene, sier Sandaune.

- Vi skal huske på at i tillegg til næringstransporten er dette hjemmet til mange mennesker, sier Eiden.

Det er politisk uenighet i Trøndelag fylke om hvordan man skal fordele pengene. Sandaune og Eiden mener man må tørre å prioritere veivedlikehold strengere.

- Veiene på Hitra og Frøya er eksempler samarbeidspartiene på ikke-sosialistisk side bruker i forslaget om å bruke mer penger på fylkesveier. Dette er penger vi ønsker å disponere fra et mindreforbruk innen en rekke tjenesteområder for 2017. Vi mener det er viktigere å prioritere trafikksikkerheten på fylkesveiene, fremfor å sette av alt i fond, sier Eiden, som samtidig understreker at med partienes forslag settes det allikevel av betydelig penger til disposisjonsfondet.