Nå skal farten forbi kirka bremses

Trafikk

Statens vegvesen har vedtatt å innføre fartsgrense på 30 km/t på veien forbi Fillan kirke, den såkalte Kjerkbakkan. I tillegg skal det settes opp fartsdempende tiltak.

- Høringsinstansene har i møte av 14. mars 2018 sagt seg enige i reguleringen, forteller seksjonssjef June Stubmo i Statens vegvesen i et brev til Trøndelag politidistrikt.

Kjerkbakkan forbinder Gammel-Fillan med Fv. 714. 30-grensa vil gjelde på omlag 500 meter av Kjerkbakkan. Det er ikke opplyst når fartsbegrensningene settes i verk.

- Vedtaket er gyldig fra den dag skiltene er oppsatt og avdekket, opplyser veivesenet.

Det er i dag 50-sone i Kjerkbakkan og 30-sone når man kommer ned i Gammel-Fillan.


Frodes nyhus blir "omringet" av leiligheter

- 14 leiligheter er for meg helt uforståelig, sier nabo Frode Eide, som gruer seg til byggeperioden.