I dag starter asfaltmaskinene arbeidet i øyregionen

Illustrasjonsbilde 

Trafikk

I tre dager framover skal det legges nytt dekke på deler av fv. 714 mellom Sandstad og Neverliva.

Statens vegevesen opplyser at arbeidene starter i dag (tirsdag), og avsluttes torsdag ettermiddag.

På grunn av asfaltleggingen blir det manuell dirigering av trafikken mellom kl. 7 og 19 disse dagene.

- Vent på ledebil, er vegvesenets oppfordring til bilistene som kjører over Hitra mens asfaltarbeidene pågår.


 

Da lokalavisa Hitra-Frøya i vår presenterte veivesenets asfalterings-liste for denne sommeren, var det to veistrekk i øyregionen som var prioritert: Drøye tre kilometer mellom Straum og Gryta (mot Kvenvær) og tilsammen i overkant av fire kilometer langs Fv. 714 i Barmfjorden.


Fv. 713:

3.070 meter Straum - Gryta.

Fv. 714:

1.550 meter Melkstadvatet - Strømsvik

2.600 meter Strømsvik - Melkvika


Statens vegvesen varslet samtidig at hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017.

- Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veier, så kan det bli aktuelt å omprioritere, ble det sagt.

- Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard. i har ikke nok penger til å asfaltere alle veier som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veier, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på veien og trafikksikkerhet inn, sa seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.