Hitratunnelen i kveld, Frøyatunnelen i morgen

Nye runder med nattestengninger.
Trafikk

I kveld (mandag 18. juni)  kl. 22 går bommene ned ved Hitratunnelen. Dette skyldes nye vedlikeholdsarbeider. Bommene åpnes først igjen kl. 02, men det blir mulig å passere kl. 23 og 24.

I morgen (tirsdag 19. juni) er turen kommet til Frøyatunnelen. Her stenges tunnelen først kl.02, og åpnes igjen kl. 06, med mulighet for passering kl. 04.