Mange ble kontrollert, én ble avskiltet på stedet

Trafikk

Politiet holdt fredag morgen trafikkontroll på Frøya og stanset i alt 45 bilister. Én bil ble avskiltet grunnet manglende EU-kontroll.