Animasjonsvideo: "Kjør" den nye Lakseveien forbi Krokstadøra

Trafikk

Mens vi venter på at nyveien forbi Krokstadøra skal åpne - etter sigende allerede ved juletider - kan vi "prøvekjøre" traseen med denne animasjonsvideoen.

Videoen er laget av Statens Vegvesen i samarbeid med Multiconsult tilbake i 2014, da tunnelene, bruene og nyveien ennå var bare på planleggingsstadiet. Siden har som kjent to tunneler fra Våvatnet ned mot Snilldalen allerede blitt tatt i bruk. For tida bygges det ny vei i lia langs dalen, og med tunnel og bru over hvor nyveien skal knyttes sammen med eksisterende del av Lakseveien ved Berg.

Animasjonsvideoen starter kjøreturen fra fjellet i retning øyregionen. Først ned bakken gjennom Fossantunnelen og Snilldalstunnelen, som allerede er åpnet, og over Snilldalselvbrua før man kommer over i dagens anleggsområde. Videoen viser videre hvordan kjøreturen blir ved det nye krysset ned til Krokstadøra, videre gjennom den nye Ålitunnelen og over Bergselvbrua.