Slik skal veivesenet hindre at flere bilister misser på avkjøringa til Hitra og Frøya

  Foto: Regionrådet i Orkdalsregionen

Trafikk

Statens vegvesen har gjort tiltak for å unngå feilkjøring ved avkjøringa mellom E39 og Fv. 714 Lakseveien ved Harangen i Orkdal. Og det kommer flere.

Det kommer fram av et svar fra Vegforvaltning - og trafikksikkerhetsseksjonen Trøndelag i Statens vegvesen på en nylig henvendelse fra Håkon Kibsgaard Jordet, daglig leder i regionrådet i Orkdalsregionen.


Regionrådet for Orkdalsregionen
  • Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør.
  • ”Orkdalsregionen” er et felles samarbeidsorgan. Kjernen i regionrådet er de ni kommunene Agdenes, Hitra, Frøya, Snillfjord, Orkdal, Skaun, Hemne, Rindal og Meldal. Rennebu, Ørland, Surnadal og Halsa er observatører.
  • Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen.
  • SiO og helsesamarbeidet skal etter hvert legges under regionrådet, her er det 12 kommuner som er med. Der er det bare Ørland av de nevnte som ikke er med.
  • I uttalelser fra regionrådet, støttes disse som ofteste av alle ordførerene
  • Kilde: Regionrådet for Orkdalsregionen
 

- Vi kan informere om at vi har gjort tiltak på stedet for å bedre situasjonen. Vi har forbedret skiltinga med ekstra teksthøyde og bedre utforming med dobbel forvarsel. Utvendig belysning er bestilt. Ellers har vi bestilt ekstra oppmerking her med vegnr. «714» på avkjøringsrampe for å tydeliggjøre avkjøringa ytterligere, skriver Statens vegvesen.


 

Dette krysset har vært omtalt flere ganger, også her i lokalavisa Hitra-Frøya. Blant andre har Hitra-ordfører Ole L. Haugen og fylkespoliker Gunn Iversen Stokke (Sp) engasjert seg i saken.


 

- Gang på gang får jeg meddelt opplysninger om at folk kjører feil ved avkjøringa E 39 til FV 714 og Hitra/Frøya, skrev Hitra-ordfører Ole L. Haugen til sine kolleger i Orkdalsregionen i november i fjor. Han pekte på det nye veikrysset mellom E39 og Fv. 714 Lakseveien ved Gangåsvatnet, hvor også lokalavisa gjennom de siste årene har fått flere henvendelser om feilkjøring.


 

- De fortsetter/kjører forbi, og havner på feil side av Hemnkjølen, ja sågar (de mest ukjente) havner helt på Vinjeøra eller Kyrksæterøra før de oppfatter at de har kjørt feil. Senest i går kveld kom en representant fra Dovre kommune på avveie, han skulle på oppdrag her på Hitra, men havnet på Kyrsksæterøra...først, fortsatte Haugen i brevet, og ville ha sine kolleger med på en henvendelse til Statens vegvesen om bedre skilting og belysning.

Uklar skilting skal også ha vært medvirkende til en kollisjon i området. Årsaken var ifølge avisa Sør-Trøndelag at føreren av vogntoget som kom fra Orkanger, oppdaget avkjøringa til Fv 714 for sent og prøvde å snu midt på E39. Ingen personer kom til skade.