Fem vogntog fikk bruksforbud for avrenning fra fiskelasten

Trafikk

Statens vegvesens utekontrollører har ilagt bruksforbud for i alt fem vogntog det siste døgnet. Det ene vogntoget ble stanset på Hitra, mens fire andre ble stanset i en kontroll i Snillfjord.