Fem vogntog fikk bruksforbud for avrenning fra fiskelasten

Trafikk

Statens vegvesens utekontrollører har ilagt bruksforbud for i alt fem vogntog det siste døgnet. Det ene vogntoget ble stanset på Hitra, mens fire andre ble stanset i en kontroll i Snillfjord.

- Vogntogene fikk bruksforbud på grunn avrenning fra fiskelast, opplyser Statens vegvesen.

Det ble i kontrollen på Hitra også ilagt flere gebyr for manglende dokumenter og for liten mønsterdybde i dekk.

Diskusjonen om avrenning fra laksetrailerne blusset skikkelig opp sist vinter. Daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mente det er ulovlig det som skjer når smeltevann fra is under laksetransporten havner i veibanen, fryser til is igjen og dermed fører til glatte veier.


28 alvorlige ulykker på Fv 714 de siste åtte årene

Avrenning fra vogntogene kan ha bidratt til ulykker på lakseveiene

Fylket skal lage rapport på ulykkes-betydninga av avrenning fra laksevogntogene.

 

Svært mange vogntog kjører Lakseveien til og fra Hitra og Frøya daglig, og lokalkjente har påpekt problemet over lang tid. Gunn Iversen Stokke (Sp), leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, ba sist vinter sine partifeller på Stortinget spørre samferdselsministeren, som ifølge NRK svarer han mener at slik avrenning bryter med loven. Solvik-Olsen viser til forskrift om bruk av kjøretøy, som sier at lasten skal være godt nok sikret, slik at den ikke er en «trussel for helse, eiendom eller miljøet»

«Avrenning av smeltevatn som frys til is på vegen er trafikkfarlig og derfor klart i strid med desse føresegnene», svarte Solvik-Olsen ifølge NRK.

Engasjementet til Iversen Stokke fikk lokalpolitiker Dag Willmann (H) på Hitra til å la seg provosere:


- Manglende veivedlikehold mye større problem enn smeltevann

Dag Willmann (Hitra Høyre) har latt seg provosere av fylkespolitiker fra Sp.