Utsikten forsvinner, veien får nytt navn

Sandstad  Foto: Lokalavisa Hitra-Frøya

Trafikk

Veinavnet Utsikten finnes både på Sandstad og på Sunde, og de har til overmål også utsikt til hverandre. Når deler av Snillfjord fra 2020 blir sammenslått med Hitra, vil det skape utfordringer for navning av disse områdene. Utsikten må derfor forsvinne som navn på ett av stedene.

- I følge matrikkelloven skal ikke et gatenavn kunne forveksles med eksisterende navn i kommunen. Hovedregelen ved endring av veinavn i forbindelse med kommunesammenslåing er å tildele den parsellen med flest boliger i sin tilknytning veinavnet. I dette tilfellet utløser dette en endring i veinavnet Utsikten i dagens Hitra kommune, opplyser Hitra kommune.

Ifølge kommunen har folk i dagens Utsikten på Sandstad blitt invitert til å delta i arbeidet med å finne nytt navn. Forslaget Fyrmesterveien har fått flest stemmer, og er nå det nye navnet som ligger ute til høring. Fristen med å komme med innsigelser er satt til 14. januar.