Vogntog står godt plantet i veigrøfta

  Foto: Oliver Eirheim

Trafikk

Et vogntog har ved 15.30-tida torsdag ettermiddag kommet utfor veien på Fv. 714 ned Sandstaddalen på Hitra. Kjøretøyet har kommet utfor veiskulderen.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med utforkjøringa. Ingen andre kjøretøyer skal være involvert i hendelsen og andre bilister i området forteller at det er god framkommelighet for andre kjøretøy i området.


Lastebil-eier forbundet mener Vlantana må stilles til ansvar

Slik svarer Vlantana på hvorfor de ikke brukte bergingsbilen med en gang


Både redningsmannskap og politiet var raskt på stedet. De forteller at det kan oppstå korte stans i trafikken i begge retninger for å få vogtoget opp igjen. 

  Foto: Oliver Eirheim

 

  Foto: Leserfoto Send HF TIPS til 2399

 

  Foto: Leserfoto Send HF TIPS til 2399