Varsler nye vei-stengninger i Nessadalen

Trafikk

Det vil som tidligere meldt bli perioder med stengt vei og omkjøring på dagtid i ukene fremover på grunn av sprengningsaktiviteter i vindkraft-området i Nessadalen på Frøya.

- For publikums sikkerhet bes det om at skuelystne holder seg i god avstand til anleggsområdet, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.

- I utgangspunktet er det ikke behov for lange tidsrom med stengt vei. Normal praksis vil være å stenge veien i inntil 30 minutter 1-4 ganger pr dag på dager med sprengningsaktivitet. Men hvis det oppstår forstyrrelser fra aksjonister i anleggsområdet kan det bli behov for at politiet gjør operative vurderinger som medfører stengt vei i lengre tidsrom, med all den ulempen det medfører for næringslivet på Frøya og publikum for øvrig, sier Eidem.