Tilbakeblikket

Førsteklassinger i 2006

Trafikk
 

Hele 28 førsteklassinger ble det ved Sistranda skole høsten 2006. På fjerde rekke (bakerst) finner vi (f.v) Mathias Bremnes, Thorfinn Haugen, Guro Dragsnes, Ida Reppe, Henrik Raanes, Marcus Jektvik og Jonas Gipling.