- Forventer at en betydelig del av disse pengene også kan brukes til opprustning av veier på Frøya og Hitra, som Vikansvingen

Olaf Reppe  Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

Regjeringen varslet i dag at de vil sette av 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier slik at laks og andre eksportartikler kommer raskere fram. Det får Olaf Reppe, ordførerkandidat i Frøya Frp, til å komme med klare krav til egen regjering og samferdselsminister: