- Faktisk kan vi allerede nå fastslå at nattestengt tunnel i 18 måneder ikke blir en realitet

Vegdirektøren fastslår at anleggsperioden under oppgradering av Frøyatunnelen ikke blir så omfattende som tidligere skissert.

Fylkesdirektør veg Eva Solvi i Trøndelag fylkeskommune.  Foto: røndelag fylkeskommune

Trafikk

Helt stengt? Periodevis gjennomslipp på dagtid? Ferge? Nytt tunnelløp?