Øvelsen avdekket fortsatte problemer

Utsetter åpninga av Åstfjord-kryssinga enda lenger

Illustrasjonsbilde fra en tidligere beredskapsøvelse.  Foto: Trøndelag fylkeskommune

Trafikk

Torsdag ettermiddag arrangerte Trøndelag fylkeskommune en beredskapsøvelse i Slørdalstunnelen, som er en del av den nye Åstfjordkryssinga på fv. 714 i Orkland kommune. Øvelsen avdekket at ikke alt fungerer som det skal.