- Her har vi sett flere trafikkfarlige situasjoner

Her i den svingete 80-sonen kan bilister bli overrasket over plutselig innsnevret kjørebanen, påpeker en bilist.

Her i den svingete 80-sonen kan bilister bli overrasket over plutselig innsnevret kjørebanen, påpeker en bilist.  Foto: Privat

Trafikk

Bilister som kjører fylkesvei 6456 mellom Melandsjø og Straum på Hitra har den siste tida måttet passere et område der asfalten er så ødelagt at det ene kjørefeltet er avsperret. Enkelte mener at dette feltet er altfor dårlig merket i forkant, spesielt for ukjente i området.