Vil gå inn med privat spleis for å øke standarden

Det private næringslivet på Frøya signaliserer at de er villige til å gå inn i en spleis med det offentlige for å øke standarden på den foreslåtte rømningstunnelen under Frøyfjorden slik at det kan bli et fullverdig tunnelløp.

Frøyatunnelen   Foto: Lars Otto Eide

Trafikk

Frøya Næringsforum, som er en interesseorganisasjon for næringslivet på Frøya, sier de er innstilt på å bidra med penger for å få en best mulig løsning på en bedre og tryggere ferdselsåre under Frøyfjorden.