OBS-varsel: Stormflo i vente

Bildet er fra smbåthavna på Melandsjø, som fikk testet sine fortøyninger under en tidligere stormflo. 

Været

Meteorologisk Institutt har sendt ut varsel om risiko for ekstra høy vannstand torsdag ettermiddag.

- Risiko for høy vannstand, estimert til 35-45 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, ventes tidlig torsdag ettermiddag, heter det i varselet, som også gjelder Trøndelagskysten mellom klokka 10 og 17 torsdag.

Det er ventet relativt rolige vindforhold i øyregionen i samme periode som stormfloa kommer, noe som reduserer risikoen for ødeleggelser. Likevel ber Meteorologisk Institutt folk om å vurdere behovet for forebyggende tiltak.

- Mindre oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Vurder behov for forebyggende tiltak, skriver Meteorologisk Institutt.