- Frøya blir en meget fattig og fargeløs kommune uten vi som bor nærmest verdiene

Talerstol

Kjære folk i øyrekka.

Nå er det timer til valget er i gang, og på nytt skal vi bestemme hvem som
skal styre den flotte kommunen vi bor i.
Ja, den er flott, på mange måter, det finner perler i alle dets grender.
Jeg liker Frøya best når det er liv og røre, på sjø og på land, folk og
dyr/fisk/fugl som lever i harmoni med hverandre, folk som lager liv og røre
ved å jobbe med noe, skape noe.
Og, det er grendene som skaper Frøyas helhet, aktivitet i grendene gjør
Frøya til en spennende og fargerik kommune.

Øyrekka er en viktig del av vår kommune, fra Sula i sør til Froan i nord.
Mye av det som skapes i den blå åkeren er utenfor stuedøren til oss her ute,
verdiene skapes der verdiene er.
Det ordinære og kulturelle kystfisket, tang og tare, oppdrett av laks,
høsting av skjell, alt dette mellom holmer og skjær der vi bor.
Ta bort dette, og hva er igjen av vår flotte kommune da.

Jeg mener ganske sikkert at Frøya kommune blir en meget fattig og fargeløs
kommune uten vi som bor nærmest verdiene.

Derfor, må du som skal stemme tenke gjennom hvem du vil ha med til å
forvalte den rikdommen vi har blitt gitt.
Ikke tenk bare parti, husk å krysse av eller skrive opp folk på
stemmeseddelen, som dere mener kan gjøre en god jobb for øyrekka i
kommunestyret og formannskapet.
Øyrekka må være med når avgjørelsene tas, da må vi være representert i
kommunestyret og formannskapet.
Din stemme teller.

Godt valg!

Vidar Oskarson